Publieke ruimte als circulair ecosysteem

PosadMaxwan borduurt met Publieke ruimte als circulair ecosysteem voort op een eerder door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteund onderzoek naar de circulariteitstransitie in relatie tot een kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte in naoorlogse wijken.
In dit aansluitende ontwerpend onderzoek wordt naar het circulair ontwerpen aan de publieke ruimte gekeken in relatie tot de kwaliteit van de ondergrond en het bodemleven. Samen met net(werk)beheerders, beleidsmakers, ingenieurs, ecologen en andere bodemexperts wil het ontwerpteam, vanuit zowel circulariteitsoogpunt als de bodemkwaliteit, komen tot een eenduidig advies voor de herinrichting van de Westblaak en omgeving in Rotterdam. In het integraal ontwerpend onderzoek wordt, mede met behulp van 3D modelleerprogramma’s en samen met experts in diverse werk- en kennisdelingssessies, gewerkt op verschillende schaalniveaus en aan de uitwisseling ertussen. Via kaartmateriaal en principediagrammen wordt toegewerkt naar circulariteitsprincipes die in het ontwerp voor vijf typische straatprofielen van de Westblaak en omgeving worden toegepast. Door de resultaten en bevindingen ook te presenteren op een onlinesymposium en te bundelen in een onderzoeksrapport en een gids van ‘de publieke ruimte als circulair ecosysteem’ bereiken deze een breder publiek van geïnteresseerden en professionals.