Projectplan pilot Versailles van het Noorden

West 8 werkt samen met ZLTO aan het (boom)kwekerijenlandschap van omgeving Haaren Udenhout; van oudsher een kleinschalig productielandschap, met een grote variatie aan landschapselementen. Door schaalvergroting, concurrentie en innovatie, zoals nieuwe teeltmethodes, zuinig gebruik van water en het minimaliseren van pesticiden, is de bedrijfsvoering van de kwekerijen sterk veranderd met een versteend en geplastificeerd landschap en alle bijbehorende problematieken tot gevolg.
Samen met kwekers en overige stakeholders werkt het team aan het landschap van de toekomst door de introductie van een robuust landschappelijk casco, waar naast bedrijfsvoering ook ruimte is voor recreatie, ecologie en klimaatadaptatie. Begin 2021 is de eerste fase van het ontwerpend onderzoek gestart waarin West 8 de mogelijkheden van het vernieuwende casco heeft verkend en een visie voor het cluster Haaren-Udenhout heeft opgesteld.

In de tweede fase wordt aan de hand van werksessies met stakeholders het regionaal conceptontwerp toegepast op een deelgebied. In dit integraal voorbeeldontwerp worden de ontwerpprincipes van het landschappelijk casco getest. De betrokken kwekers verspreiden hun opgedane kennis via kanalen als studiegroepen, boomkwekersnetwerken en de lokale ZLTO-afdeling. Gedurende het proces worden (tussen)resultaten onder andere gedeeld via het weekblad De Nieuwe Oogst.