Podiumruimte

Hoe verhoudt de vormgeving van (tijdelijke of permanente) ruimtes zich tot het articuleren, het effectief overdragen en uiteindelijk ook verinnerlijken van de verhalen van ongehoorde stemmen? En hoe faciliteren concrete ruimtes de vertaling van leef- naar systeemwereld?
Volgens FALSEWORK voelen grote groepen inwoners zich niet gerepresenteerd in de reguliere democratische processen die de toekomst van Nederland vormgeven. Het project Podiumruimte – Scenografie van een (ideale) democratische besluitruimte is een ontwerpend onderzoek naar de (ideale) democratische besluitruimte van nu dat twee kanten op werkt.

Naast een analytisch en speculatief onderzoek naar hoe ruimtelijk ontwerp een (al dan niet letterlijk) podium kan bieden aan stemmen die niet voldoende worden gehoord, werken de ontwerpers van FALSEWORK samen met het Rotterdams Wijktheater (RWT). Het project The Needs of Strangers van Rotterdams Wijktheater vormt het vertrekpunt voor dit ontwerpend onderzoek naar democratische ruimtes en leidt tot een decorontwerp voor een tentoonstelling, theaterdecor en oefenruimte voor democratische beslissingen. Het is een performatieve oefenruimte om te luisteren, te begrijpen en gezamenlijk invloed uit te oefenen op de leefomgeving. De gehele zoektocht wordt vastgelegd in een podcast met interviews, gesprekken, en filosofische reflectie. Hiervoor wordt samengewerkt met architectuurpodcast Respons.