Pocket plaatsen – Mijn thuis is meer dan mijn huis

Hoe maken we ieders thuis groter dan zijn of haar huis?

De gemiddelde ruimte voor de stedeling neemt af, terwijl de behoefte aan ontmoeting en buiten zijn blijft bestaan. Dit vraagt om een herbezinning op collectiviteit. Hoe maken we ieders thuis groter dan zijn of haar huis?
Dat kan door het ontwerp van ‘pocket plaatsen’, kleine openbare ruimtes met verblijfskwaliteit, gericht op gebruik door buurtbewoners. Ruimte hiervoor kan door stedenbouwkundige planvorming worden gecreëerd, bijvoorbeeld door de projectontwikkelaars twintig procent van hun (te ontwikkelen) kavel te laten inleveren, waarbij ze de ‘verloren’ ruimte maal twee mogen terugbouwen bovenop de gebouwplint.
locatie Rijswijk
project Pocketplaatsen;
Mijn thuis is meer dan mijn huis
team Studio Hartzema, Wissing Ruimtelijke Denkers, gemeente Rijswijk
transitie Stad en dorp