Pick and Bike

Waar fiets en snelweg elkaar kruisen

Amsterdam telt 700.000 fietsbewegingen per dag. De stad kampt met toenemende congestie in stadslogistiek. Pick and Bike is een onderzoek naar fietsknooppunten onder de A10. Hoe kunnen we hier de veiligheid verhogen en bijdragen aan duurzamere stadslogistiek: pick-up points, fietsservice, recycling gericht op langzaam verkeer?
Snelwegonderdoorgangen hebben vaak een sombere uitstraling en worden als sociaal onveilig ervaren. Kan dit anders? Dit team benut deze loze ruimtes om – volgens een schaalbaar en modulair concept – bedrijfslocaties voor micro-logistiek aan te bieden, bereikbaar per fiets. Hier kunnen zich bijvoorbeeld pakketdiensten vestigen, aanbieders van deelfietsen of pick-up-points van lokale boeren. Op deze manier veranderen de onderdoorgangen in aantrekkelijke ruimtes met functies waar veel mensen gebruik van maken. Voor de Zuidas in Amsterdam, waar veel mensen werken en de onderdoorgangen belangrijke ver-bindingen vormen tussen de noord- en zuidzijde van het gebied, is uitgewerkt hoe zo’n nieuwe logistieke ‘bike hub’ eruit zou kunnen zien.
locatie Amsterdam
project Pick and Bike
team Apto Architects, Green Business Club
transitie Mobiliteit, Stad en dorp