Phyto Future

Fytotechnologie is een techniek waarmee planten vervuilende stoffen uit de bodem en wateren onttrekken. Planten zoals zonnebloemen, distels en rietsoorten kunnen vervuiling door bijvoorbeeld zink, Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) of koper reinigen. Other Spheres onderzoekt de toepassingsmogelijkheden van deze technologie.
In de uitvoering van de eerste fase van dit project zijn een gebiedsanalyse en inventarisatie gemaakt van de belangen en wensen van de verschillende stakeholders in de Petroleumhaven in Amsterdam. Denk aan bedrijven, gemeente en natuurorganisaties. Dit is vertaald in een publicatie, kansenkaart en maquette.

In de tweede fase richt Other Spheres zich op het verwerken van de verworven kennis tot concrete toepassingen (scenario’s) voor de vergroening en verduurzaming van de Petroleumhaven. Dit zal bouwstenen bieden voor beleidsmakers en stakeholders om tot een regeneratief, eco-industrieel landschapspark te komen. Dit zal de biodiversiteit en leefbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren, terwijl de industriefunctie behouden blijft. Dit gebeurt via onderzoek met experts, zoals stadsecoloog Martin Melchers en de Vlinderstichting, en stakeholder-sessies met onder andere de gemeentes Amsterdam en Zaanstad, biobrandstof-expert GoodFuels, energieopslag-expert VTTI en lokale ondernemersvereniging ORAM. De uitkomsten worden gepresenteerd via aanvullingen op de publicatie en maquette, een tentoonstelling in ARCAM en een tweede panelgesprek in Pakhuis de Zwijger over de verhouding tussen de haven van Amsterdam en andere industriehavens die met een vergelijkbare transitie te maken zullen hebben. Hierbij wordt ook aansluiting gezocht met Stadsforum Antwerpen.