Perspectieven voor een circulaire Port of Zwolle

De transitie naar circulaire havens: wat komt daarbij kijken?

Port of Zwolle, het gezamenlijke havenbedrijf van Zwolle, Kampen en Meppel, wil het havengebied transformeren tot een logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid. Deze studie toont aan dat daar nogal wat bij komt kijken. Belangrijk aandachtspunt is de extra ruimtevraag die hieruit voortkomt op de grotendeels ‘volle’ terreinen. Ook de beschikbare netcapaciteit en de overwegend conventionele bedrijvigheid vormen uitdagingen. Het ontwerpteam heeft bouwstenen voor efficiënt (en tijdelijk) ruimtegebruik verkend om kansen, knelpunten en toekomstperspectieven te onderzoeken.
Daarmee zijn drie kansrijke transitiepaden voor de haven ontwikkeld waarop tegelijk kan worden ingezet om de circulaire omslag te maken. Zo kan het havencomplex de spil worden in het verzamelen, verwerken en hergebruiken van circulaire en biobased bouwmaterialen in de regio. Daarnaast biedt de (naar verwachting) krimpende import en doorvoer van landbouwproducten mogelijkheden om capaciteit vrij te maken voor nieuwe circulaire processen. In het derde scenario wordt op het haventerrein duurzame energie voor de scheepvaart opgewekt.
locatie Kampen, Meppel, Zwolle
project Perspectieven voor een circulaire Port of Zwolle
team Defacto Stedenbouw, Stec, New Economy, Panteia, Port of Zwolle
transitie Bedrijventerreinen