Peel Natuurdorpen

Wat kan zowel de boeren als de natuur redden?

De grote veedichtheid in de Peel en de problemen waarmee dit al jaren gepaard gaat, maakt maatschappelijk verantwoord ondernemen voor boeren hier steeds lastiger. Bovendien maakt de regelgeving vanuit de politiek de landbouw in dit gebied kwetsbaar. Het plan Peel Natuurdorpen biedt een oplossing met kleinschalig wonen bij de boer niet in weilanden of op strakke akkers, maar in een teruggebracht coulisselandschap. Deze natuurdorpen voorzien in de grote behoefte aan enerzijds meer natuur en anderzijds kleine en betaalbare woningen. Tegelijkertijd bezorgen ze de boeren een nieuw verdienmodel.
De Peel Natuurdorpen draaien om ‘landschapslandbouw’: boeren leggen nieuwe natuur aan op landbouwgrond om klein maar fijn in te wonen. Het eenzijdige productielandschap van maïs, lelies, bieten en grote stallen maakt plaats voor een afwisselend decor van bossen, heggen, houtwallen, waterpartijen en kruidenrijk grasland met koeien. Hierin komen tiny houses te staan, verscholen tussen de bomen. De verhuur van deze tiny houses en eventueel ook van een stukje land eromheen vormt een nieuwe, duurzame bron van inkomsten voor boeren. In plaats van er noodgedwongen mee te stoppen, krijgen zij een prikkel om te investeren in een natuurlijk landschap waar ze weer geld mee kunnen verdienen.
locatie De Peel
project Peel Natuurdorpen
team Werkend Landschap, Stichting Peel Natuurdorpen, gemeenten Maashorst, Land van Cuijk en Boekel, waterschap Aa & Maas, provincie Noord-Brabant, Instituut Maatschappelijke Innovatie, Testlab nieuwe natuur en klein wonen, Tiny House Nederland
transitie Landbouw, Stad en dorp, Natuur