ParkMen

Kan een game het inwisselen van parkeerplaatsen voor deelmobiliteit inzichtelijk en bespreekbaar maken zodat de schaarse ruimte in verstedelijkt gebied beter kan worden gebruikt?
Volgens de ontwerpers van Jam* Architecten B.V. blijven parkeerplaatsen, die een grote claim doen op de steeds schaarser wordende ruimte in verstedelijkt gebied, zeventig procent van de tijd onbenut. In wijken waar de leefbaarheid onder druk staat en inkomens van bewoners laag zijn, is er een toename van de brede welvaart gewenst. Echter is juist hier, volgens het ontwerpteam, weinig draagvlak voor de mobiliteitstransitie. Daarom hebben de ontwerpers, samen met Advier, The Positivity Lab en Bende, de serious game genaamd ParkMen ontwikkeld.

In deze game wordt het inwisselen van parkeerplaatsen voor deelmobiliteit inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt. Het spel richt zich op bewoners in deze specifieke wijken, gemeenten die met eenzelfde problematiek kampen, vakgenoten, en bewoners van andere wijken die zelf met hun directe leefomgeving aan de slag willen gaan op basis van het spel. De resultaten worden via social media en websites, kanalen van regionale omroepen, buurtverenigingen en woningbouwverenigingen verspreid. Daarnaast komt er een projectwebsite, worden bijeenkomsten en presentaties bij de aangehaakte gemeenten georganiseerd en concrete publiciteitsacties in de betrokken wijken opgezet.