Park om de hoek 2.0

Hoe help je bewoners bij het creëren van hun eigen park?

Groen in de stad heeft niet alleen positieve impact op uitdagingen als wateroverlast en hittestress, maar vergroot ook de sociale cohesie. Park om de Hoek, een initiatief van de stichting De Gezonde Stad in Amsterdam, maakt de sociaal-maatschappelijke impact van vergroening nog groter, door de opzet en aanleg van groene zones echt samen met de bewoners van de wijk aan te pakken. Dat is geen gemakkelijke opgave: hoe kan de lokale community daarin samenwerken met stakeholders als gemeente, buurtorganisaties, vastgoedpartijen? En hoe ontwikkel je een passend eigenaarschaps- en businessmodel, waarin co-creatie, medebeheer en financiering geborgd zijn?
Om dit complexe proces dat van buurt tot buurt verschilt te stroomlijnen, en ook minder ondernemende of mondige bewoners te enthousiasmeren, maakte dit team een procesontwerp dat houvast biedt aan alle betrokken partijen. Dat is uitgestippeld in de vorm van de onderstaande praatplaat. Daarnaast zijn ‘gespreksstarters’ ontwikkeld: kaarten om een beginnetje mee te maken. Samen met een uitnodigende website vol tips en tricks vormt dit de Park om de hoek 2.0-toolkit, die bewoners kan empoweren, inspireren en ondersteunen. De toolkit maakt het makkelijker om meer van dit soort sociale, inclusieve en klimaatadaptieve buurtparken te realiseren.
locatie Amsterdam
project Park om de hoek 2.0
team gemeente Amsterdam, Bloei & Groei, New Economy, Studio L A, De Gezonde Stad
transitie Maatschappij, Natuur, Stad en dorp