Panorama Vlaams-Zeeland

Hoe creëer je een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Zeeuws-Vlaanderen?

Zeeuws-Vlaanderen is een bijzonder gebied. Geografisch en cultuurhistorisch toebehorend aan Vlaanderen, gekenmerkt door het estuarium van de Schelde met vaarroutes, havens en getijdeparken. Het grootste industriecluster in het gebied langs het kanaal Gent-Terneuzen is een grote CO2-uitstoter en energieverbruiker, die toe is aan verduurzaming. De drie gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst hebben te maken met ontgroening en vergrijzing, maar hebben volop ontwikkelpotentie door de nabijheid van Brugge, Gent en Antwerpen net over de grens. De economie floreert, maar de beroepsbevolking groeit niet snel genoeg mee. Wat zijn de kansen om voor deze regio een duurzame en fijne leefomgeving te creëren die talent aantrekt en vasthoudt?
Het team identificeert acht regiobrede thema’s en werkt deze uit voor specifieke plekken, om te laten zien hoe een ont-moetingsplek kan zorgen voor meer kwaliteit in de dorpen, of hoe nieuwe natuur kan bijdragen aan tal van opgaven die hier spelen. De kern van het betoog is dat de verduurzaming van de industrie en het investeren in leefomgevingskwaliteit van de dorpen, steden en het landelijk gebied gelijk op moeten gaan. Alleen dan ontstaat hier een economisch vestigingsklimaat dat de industrie op de langere termijn kan behouden en potentiële werknemers naar Zeeuws-Vlaanderen zal trekken. Door de cirkel tussen duurzame economie en aantrekkelijke leefomgeving te sluiten, kan Zeeuws-Vlaanderen een mooie toekomst tegemoet gaan.
locatie Zeeuws-Vlaanderen
project Panorama Vlaams-Zeeland: Grenzeloze regio in balans
team De Zwarte Hond, gemeente Terneuzen, gemeente Hulst, gemeente Sluis
transitie Stad en dorp, Maatschappij, Water en Klimaat, Energie,