Oude turfvaart verbindt

Historische turfvaart wordt aanjager van gebiedsontwikkeling

De turfwinning heeft een enorm stempel gedrukt op het gebied tussen Groningen en Drachten. Op de uitlopers van het Drents plateau liggen enkele oude turfvaarten die vroeger werden gebruikt voor het vervoer van turf naar Groningen en Drachten. Tegenwoordig zijn de watergangen op sommige plekken ondoorgankelijk geworden. Ze dienen nu enkel nog om het waterpeil voor de landbouw te reguleren. Hoe kan het herstel van de waterverbinding meerwaarde bieden aan dit landelijke gebied?
Door ondoorgankelijke delen van de turfvaarten weer begaanbaar te maken gaan deze waterverbindingen functioneren als aanjager van de gebiedsontwikkeling. Het team heeft koppelkansen gevisualiseerd op het gebied van waterbeheer, erfgoed, wonen, recreatie, nieuwe mobiliteit en natuur.
locatie Westerkwartier
project Oude Turfvaart Verbindt
team Witteveen+Bos, waterschap Noorderzijlvest, Collectief Groningen West, gemeente Westerkwartier, gemeente Noordenveld, gemeente Opsterland, gemeente Smallingerland, Het Gron
transitieWater en klimaat, Stad en dorp