Opschalen en delen – Toekomstbestendige glastuinbouw

Opschalen, delen en de omgevingskwaliteit vergroten

Willen we in 2030 beschikken over een toekomstbestendig en modern glastuinbouw areaal dan is transitie van bestaande gebieden noodzakelijk. Hoe kan deze transitie plaatsvinden binnen een sterk verstedelijkte omgeving met beperkte ruimte en veel belanghebbenden?
Het glastuinbouwgebied tussen Aalsmeer en Leiden is toe aan een facelift. Veel tuinderijen hebben een schaal die het voor de ondernemers moeilijk maakt rond te komen. Verschillende bedrijven zullen in de nabije toekomst stoppen. In dit project wordt een visie geschetst op een duurzame toekomst van deze bedrijfstak met grotere bedrijven die voorzieningen delen, bijvoorbeeld water, energie maar ook logistieke gebouwen. Door de kassen en woonlinten in het gebied van elkaar te scheiden met een groene recreatieve zone, wordt de belevingswaarde vergroot.
locatie Aalsmeer, Kaag en Braassem
project Opschalen en delen: toekomstbestendige glastuinbouw
team Greenport Aalsmeer, Lubbers Venekamp architecten
transitie Landbouw, Grondstof- en materiaalstromen