Ontwerpen in het veld

Hoe krijg je iedereen mee in de transitie?

Hoe maken we het watersysteem van polder Nijbroek toekomstbestendig? Het historische landschap kan de wateropgave van de 21e eeuw niet meer aan.
Onder begeleiding van Open Kaart gingen het waterschap en de gemeente samen met bewoners en grondeigenaren op zoek naar passende plekken voor waterberging, het vasthouden van water en slimmer peilbeheer. Opvallend is de aanpak van dit team, dat fotografie inzet als instrument om alle stakeholders zover te krijgen om mee te doen aan de maatregelen. Door belanghebbenden en actoren uit te nodigen in de foto’s van fotograaf Rufus de Vries te figureren, worden ze zichtbaar en herkenbaar als mede-eigenaar van het waterprobleem.
locatie Voorst
project Ontwerpen in het veld
team Open Kaart, Rufus de Vries, gemeente Voorst en waterschap Vallei en Veluwe
transitie Water en klimaat