OHM - de weg van de minste weerstand

Neem transformatorstations mee in gebiedsontwikkeling

Grote delen van Noord-Holland kampen met een tekort aan transformator- en verdeelstations. Daardoor dreigen nieuwe woonwijken, supermarkten, bedrijven en industriegebieden zonder stroomvoorziening te komen zitten. Alleen de komende jaren al zijn circa 10 nieuwe transformatorstations nodig en 27 verdeelstations. Daarbij moeten ook nog eens 28 bestaande stations worden uitgebreid. Dat is op zich al lastig - vanwege het gebrek aan grond en stroperige procedures - maar de tijdsdruk maakt het er niet makkelijker op. Het landschap dreigt kind van de rekening te worden. Dit project onderzoekt of dat ook anders kan.
De kleine stations kunnen nog ingepast worden in het landschap; die zijn vergelijkbaar met andere programma’s die we kennen zoals schuren, sportvelden of kassen. De grotere stations zijn al snel zo groot als het circuit van Zandvoort en overstijgen de huidige maat en schaal van het landschap. Dit team stelt voor om deze nieuwe stations te combineren met andere opgaven in de provincie, zoals de bouw van bedrijventerreinen die ook baat hebben bij de energieaansluitingen, maar ook met andere transities zoals waterberging en natuurontwikkeling. Daarbij kan het nieuwe onderstation ‘meeliften’ op andere gebiedstransformaties, maar ook het startpunt zijn van een doordachte – in plaats van een ‘toevallige’ – gebiedsontwikkeling.
locatie Noord-Holland
project OHM - De weg van de minste weerstand
team Bright, Urban Synergy, provincie Noord-Holland
transitie Energie