Noordoostpolder + productielandschap

Studio Makkink & Bey opereert behalve vanuit Rotterdam ook al meer dan tien jaar vanuit een boerderij in Kraggenburg in de Noordoostpolder waar zij een studio en ontwerplaboratorium zijn gestart. Daar zien zij hoe de schaalvergroting van agrarische bedrijven in de omgeving steeds meer kleinere boeren (minder dan 36 ha grond) de das omdoet.
In de eerste fase onderzocht Studio Makkink & Bey of het productielandschap meer natuurinclusief kan worden en vanuit de kringlooplandbouwgedachte verder kan gaan. Het onderzoek was gericht op het creëren van meer biodiversiteit, gezond bodembeheer en de inzet van andere gewassen, die kunnen bijdragen aan grootschalige voedselproductie, maar ook aan de productie van bouwmaterialen voor polderhuisjes. De kennis, voorstellen en ontwerpen voor het erf en de polder zijn vastgelegd in maquettes. Vanuit Kraggenburg in de Noordoostpolder is de samenwerking met drie lokale boeren opgezocht. Door de weerbarstige werkelijkheid waar deze boeren mee te maken hebben, bleek het een uitdaging om ze aan het project te verbinden. Wantrouwen in de overheid, het moeten vinden van een afzetmarkt en de levensinstelling die kringlooplandbouw vereist, hebben hieraan bijgedragen. Er is één boer betrokken die zijn kavel aan de Hertenweg beschikbaar stelt voor het onderzoek.

In de tweede fase van het project onderzoekt Makkink & Bey productiegewassen om mee te bouwen, tijdelijk ander gebruik van het productielandschap, het vergroten van de biodiversiteit, inpassing van de energieopgave en regeneratieve werklandschappen. Makkink & Bey werkt samen met ontwerpers, onderwijs- en kennisinstellingen en akkerbouw- en groentetelers. De resultaten van het onderzoek worden gedeeld tijdens open dagen en presentaties op de Hertenweg. Makkink & Bey benadert voor het delen van kennis (lokale) media als Omroep Flevoland en de Stentor.