Nieuwe kansen voor de Oude IJssel

Smartland Landschapsarchitecten stelt dat er in Nederland de laatste jaren al veel goede voorstellen voor verbeterde, duurzame en circulaire productielandschappen zijn geschreven door landschapsarchitecten. Maar deze worden om technische en financiële redenen of door maatschappelijke weerstand vaak niet geïmplementeerd.
In de zoektocht naar een nieuw voedselsysteem voor Nederland heeft Smartland in de eerste fase van dit project een groot aantal bestaande onderzoeken, ontwerpstudies en praktijkvoorbeelden geanalyseerd. Hieruit zijn beschrijvingen van de noodzaak voor en de barrières op weg naar de voedseltransitie gedestilleerd. Vervolgens heeft Smartland op basis van de opgedane inzichten een plan van aanpak opgesteld voor de weg naar een antwoord op de vraag hoe de voedseltransitie kan worden versneld. Deze aanpak is zowel ‘laag bij de grond’ als ‘hoog over’. Het project resulteert enerzijds in twee concrete schetsontwerpen voor regeneratieve boerderijen. Deze ontwerpen helpen agrariërs in hun transitieambitie. Anderzijds resulteert het project in een opzet en implementatie van een pilot voor een campagne die voedselkeuze aan landschapskwaliteit verbindt. De verbinding en combinatie van deze sporen schaalt Smartland ten slotte op in een uitgeschreven en verbeeld advies voor de Oude IJsselregio en Nederland als geheel. Het lokale netwerk, Gemeente Oude IJsselstreek en diverse experts worden bij de uitvoering van het project betrokken.