Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling Duiven

Het bestendigen van een groene enclave

Tussen Duiven en Westervoort en het bedrijventerrein aan de A12 ligt een gebied dat na 30 jaar verstedelijking een overgebleven groene enclave vormt, die van grote waarde is en kan zijn voor 40.000 omwonenden. Met een ruimtelijke verkenning worden in dit project de mogelijkheden en wensen vanuit de stakeholders in het gebied in beeld gebracht. Op basis hiervan zetten we in op een breedgedragen ontwikkelperspectief voor landschap, boer en burger.
Om de kwaliteiten te behouden en versterken, schetst het team een ‘regiopark’, of ‘landschapspark’. Zij vliegen dit vanuit twee verschillende invalshoeken aan: een integrale visie op natuur, landbouw en recreatie, en het herstellen van de verbinding tussen dit park en de omliggende dorpen. In het gebiedsproces werken grondeigenaren, overheden en andere belanghebbenden aan een toekomstbestendige invulling van het gebied.
locatie Duiven
project Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling Duiven / Dorpsontwikkeling in het landschap van de Liemers
team Strootman Landschapsarchitecten, Stichting de Mooie Gronden, gemeente Duiven, provincie Gelderland
transitie Natuur, Stand en dorp, Landbouw