Naar een nieuwe streekarchitectuur

Woningen uit regionaal geoogst materiaal

De stikstofcrisis brengt veel vingerwijzen met zich mee. In plaats daarvan kunnen sectoren als de bouw en de landbouw elkaar ook helpen om de uitstoot terug te dringen, is de redenatie van dit team. Hoe kunnen we de landbouwtransitie verbinden aan de doelen van circulair bouwen? Dit project geeft ‘huizen verbouwen’ en compleet nieuwe betekenis met een onderzoek naar de mogelijkheden om lokaal verbouwde, regeneratieve grondstoffen te gebruiken als bouwstenen voor woningen. Kan op deze manier de natuurlijke verbinding met het regionale landschap weer in ere hersteld worden?
Drie voorbeelden van ecologisch geteelde huizen, elk specifiek ontworpen voor de zand-, veen- en kleigronden in de Gooi en Vechtstreek, stemmen hoopvol. In oogstschema’s is onderzocht hoeveel land er jaarlijks nodig is om deze lokale woonlandschappen te laten groeien. De conclusie is dat met reststromen hout uit natuurbeheer, aarde uit grondverzet en duurzaam gecultiveerde vezelgewassen voor isolatie en afwerking jaarlijks zo’n 32 woningen gebouwd kunnen worden: houtskeletbouwconstructies die per landschapstype met streek-eigen materiaal kunnen worden ingevuld en afgewerkt. Een samengesteld streekbouwhandboek ontsluit waardevolle informatie per bodemsoort en landschapstype voor boeren, bouwers, overheden, ontwerpers, ondernemers.
locatie Gooi en Vechtstreek
project Naar een Nieuwe Streekarchitectuur
team Stichting Bouwtuin, Goois Natuurreservaat, Regio Gooi en Vechtstreek, gemeente Hilversum
transitie Grondstof- en materiaalstromen