Moerwijk: alle kaarten op tafel

Hoe kun je de kloof dichten tussen buurtbewoners en beleidsmakers?

De Haagse Moerwijk is een van de armste wijken van Nederland. De wijk kampt met schuldproblematiek, criminaliteit en gebrek aan sociale cohesie. De gemeente en woningcorporatie zetten zich in voor het verbeteren van de leefbaarheid, onder meer met het opknappen van de openbare ruimte en het verduurzamen, renoveren en bouwen van woningen. Die ruimtelijke aanpak zou hand in hand moeten gaan met sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, maar in deze wijk speelt de kloof tussen de beleidsmakers en de bewoners de transitie parten. Er is weinig vertrouwen over en weer, waardoor ruimtelijke interventies geen aansluiting vinden bij het dagelijkse leven in de wijk. Hoe kun je die kloof dichten?
Onderzoeksbureau Dear Hunter heeft een methode ontwikkeld die zij cartopologie noemen: met een mix van cartografie en antropologie brengen zij het dagelijkse wijkleven in kaart. Daarvoor installeren zij zich op een centrale plek in de wijk, om bewoners van dichtbij te observeren en ter plekke contact met hen te leggen. Kleine dagelijkse gesprekjes leveren namelijk belangrijke inzichten op, waar ontwerpers vaak meer mee kunnen dan met de gangbare participatietrajecten. Zo bemanden zij in Moerwijk twee maanden lang een omgebouwde zeecontainer op het Van Heeswijkplein. In de Cartopologische Atlas van Moerwijk dagen hun geschreven en getekende observaties beleidsmakers uit om anders te kijken. In plaats van het beleid te stoelen op bekend geachte algemeenheden, vormen de tekeningen en uitspraken die rechtstreeks van het plein komen een onderlegger voor wijkspecifiek maatwerk.
locatie Den Haag
project Moerwijk: alle kaarten op tafel
team Dear Hunter, gemeente Den Haag, Vestia, Moerwijk Coöperatie
transitie Maatschappij, Stad en dorp