Mei it ferline foarút

‘Mei it ferline foarút’ is Fries voor ‘met het verleden vooruit’. Dat is wat Werkend Landschap met dit project doet. Het ontwerpbureau haalt inspiratie uit de wordingsgeschiedenis van het Friese landschap en onderzoekt hoe die Friese cultuurhistorie kan worden ingezet om te werken aan krachtige, duurzame en streekeigen (productie)landschappen die tegen een stootje kunnen in de nabije toekomst.
Werkend Landschap heeft in de eerste fase van dit project samen met agrarische partijen en de provincie een analyse gemaakt van de acht (oer)cultuurlandschappen in Fryslân. De resultaten hiervan zijn verwerkt in posters die de ontwikkeling, uitdagingen en toekomstperspectieven op basis van landschapslogica weergeven. Hiermee is antwoord gegeven op de vraag hoe een duurzaam productielandschap kan worden ontwikkeld in synergie met regionale identiteiten en cultuurlandschappelijke waarden van het landschap.

In de tweede fase worden de resultaten vanuit de analyse concreet toegepast op de gemeente Ooststellingwerf. Dat zal resulteren in scenario’s, gebiedsoffertes en dekkingsplannen. De scenario’s zijn ruimtelijk-landschappelijke toekomsten waarbij de landschapselementen, kernkwaliteiten en landschappelijke structuren als hernieuwde prototypes inzetbaar zijn. Het idee van de gebiedsofferte is dat de maatschappij vraagt om specifieke diensten en goederen van het land. En de boer speelt hier op in om uit de impasse van afwezige verdienmodellen voor duurzaam gebiedsbeheer te komen. Bij het vormen van het dekkingsplan bekijkt het team financieringskansen en -strategieën. Werkend Landschap betrekt bij de uitvoering van het project onder andere gebiedscoöperatie Zuidoost-Friesland, ELAN, ABO en agrarische natuur- en milieuvereniging Gagelvenne. Kennis wordt gedeeld bij de Landschapsmeetup, het symposium Landschap van de toekomst en de Landschapstriënnale 2023.

kennis

Video: Werkend landschap | Mei it ferline foarút

Mei it ferline foarút is Fries voor ‘met het verleden vooruit’. Ontwerpbureau Werkend Landschap onderzoekt hoe de wordingsgeschiedenis van het landschap inspiratie kan bieden voor het landschap van de toekomst. Samen met Landschapsbeheer Friesland, boeren, bewoners en andere belanghebbenden wordt er op een interactieve manier gekeken naar een lange termijn visie.
meer
Prachtige productie­land­schap­pen

Essay: Niet méér maar beter

Hoe belangrijk is verdichting? En hoe kunnen dorpen vitaal blijven? Op werkbezoek bij twee bijzondere projecten in Drenthe. Architect Karlijn de Jong van Studioninedots en Michel Jager, programmamanager nieuwbouw bij Woonservice wisselen van gedachten over binnendrops ontwerpen. ‘Het gaat vooral om het maken van gezonde leefomgevingen.’
meer
Vitale steden en dorpen