Masterplan IJsselvallei

De mooiste vallei van Nederland

De IJsselvallei staat voor een drietal urgente maatschappelijke opgaven: 1. klimaatadaptatie en -mitigatie 2. kringlooplandbouw en het versterken van biodiversiteit én – de eigenlijke aanleiding – 3. het versterken van cultuurtoerisme en leefbaarheid om de recreatiedruk op het Veluwemassief te ontlasten. Het Masterplan IJsselvallei is een integraal gebiedsproces dat de koppelkansen tussen deze opgaven onderzoekt.
In dit grotere langetermijnproject worden oplossingen verkend voor klimaatadaptatie en mitigatie, kringlooplandbouw en het versterken van biodiversiteit, en tot slot het versterken van cultuurtoerisme en leefbaarheid om de recreatiedruk op het Veluwemassief te ontlasten. In een gebiedsproces en gebiedsateliers wordt met relevante partijen gewerkt aan een uitnodigingsagenda voor de ‘mooiste vallei van Nederland’.
locatie IJsselvallei
project Masterplan IJsselvallei
team Agrarisch collectief Veluwe, gemeente Heerde, gemeente Voorst, LTO Noord, Natuur en Milieu Gelderland, Natuurmonumenten, provincie Gelderland, Thermen Bussloo, VeluweTeam
transitie Landbouw, Water en klimaat, Stad en dorp