Masterplan H20 Klimaat en Energie

Aardgasvrij bedrijvenpark

Het doel is om het jonge, aardgasvrije bedrijvenpark H20 energieleverend te maken. In verband met de netcongestie die hier heerst, is ook lokaal gebruik van de opgewekte stroom een pre. Samen met bedrijven die op het terrein werken is gekeken naar mogelijkheden voor opwek en opslag van energie. Onderzocht is hoe dit in combinatie met een nieuwe inrichting de omgevingskwaliteit, de natuurwaarden en de herkenbaarheid van het terrein kan verbeteren. Een mogelijke denkrichting voor een autarkisch terrein is productie van waterstof uit hier opgewekte energie, en een waterstofpomp voor de plaatselijke transportondernemers.
locatie Oldebroek
project Masterplan H2O Klimaat en Energie
team SACON, PM Duurzaam, gemeente Oldebroek, Bedrijvenpark H2O, diverse ondernemers
transitie Energie