Living Lab Vrederust

Welke ruimtelijke interventies dragen bij aan maatschappelijke gelijkwaardigheid?

Vrederust in Den Haag Zuidwest is een kwetsbaar stedelijk gebied waar leefbaarheid en veiligheid onder druk staan. Vanwege de slechte staat van de buitenruimte hebben bewoners weinig kans om een hechte gemeenschap te vormen; het leven is hier minder sociaal en gezond dan elders. Terwijl in de omgeving veel gesloopt wordt, heeft woningcorporatie Haag Wonen besloten om hier wel in bestaande bewoners, gebouwen en openbare ruimte te investeren. Dit project streeft met het oprichten van een Living Lab naar ruimtelijke rechtvaardigheid en een leefbare buurt met gelijkwaardige kansen voor iedereen.
Het team heeft een toegankelijk en democratisch proces ontworpen dat bewoners centraal stelt. In co-creatiesessies met bewoners zijn hun wensen, klachten en uitspraken gedocumenteerd. Die zijn vertaald naar een visiekaart, met bijbehorende toolbox voor ruimtelijke interventies in de buitenruimte. De interventies worden verbeeld in een Digital Twin, waarin delen van het gebied tot leven komen in een virtuele representatie. Dit programma kan gebruikt worden om de potentiële toekomst van het gebied aan alle stakeholders te laten zien en ze uit te nodigen tot dromen. Daarnaast is er ook een film gemaakt van het hele proces die gebruikt wordt om door te praten met de woningcorporatie, de gemeente en de bewoners.
locatie Den Haag
project Living Lab Vrederust
team Studio Pınar Balat, Studio Igor Sladoljev, Haag Wonen, gemeente Den Haag
transitie Maatschappij, Stad en dorp