Liquid Commons Noordal

Gezamenlijk water management in en rond Noorbeek

De waterproblematiek in Limburg is groot. In dit project, een pilot in het Noordal, onderzoekt Liquid Commons hoe de lokale water- en bodemkwaliteit kan verbeteren door een eigendomsoverschrijdende aanpak.
Geïsoleerd handelen op eigen perceel biedt geen wezenlijke oplossing voor waterproblematiek. Daarvoor is gemeenschappelijk handelen noodzakelijk. Liquid Commons stelt daarom een slimme koppeling van deelopgaven voor, die resulteert in een nog aantrekkelijker landschap. Diverse gebiedseigenaren (semi) publiek en privaat werken samen aan twee oplossingsrichtingen die de kwaliteit van watersysteem en (dorps) landschap vergroten.
locatie Noorbeek
project Liquid Commons Noordal
team Natuurmonumenten, gemeente Eijsden- Margraten, Rademacher de Vries Architecten, waterschap Limburg, LLTB
transitie Water en klimaat