Leven vanuit de bodem

Inside Outside stelt dat de bodem te vaak slechts wordt gezien als productiemiddel in land- en tuinbouw, als oplossingsrichting voor (klimaat-)problemen boven de grond of als mogelijke ruimte om te bouwen. De rijke bodemdiversiteit, ook als leverancier van essentiële ecosysteemdiensten voor het bovengrondse leven, wordt volgens de ontwerpers nauwelijks in ogenschouw genomen.
Via een co-creatief ontwerpend onderzoek, met wetenschappers, ontwikkelaars, bestuurders en andere stakeholders, wil het team daarom komen tot een beeldtaal die de biodiversiteit van de bodem als habitat ook voor een breder publiek inzichtelijk weet te maken. Een project waar Inside Outside aan werkt, het Marktkwartier in Amsterdam, wordt als aanleiding en casestudie gebruikt. In drie Open Ateliers, ondersteund door een door Inside Outside gestarte lezingenreeks over de bodem, zal in deze fase van het ontwerpend onderzoek worden gewerkt aan uiteindelijk één informatief tweedimensionaal kunstwerk met de rijke bodemdiversiteit als onderwerp. Dit kunstwerk zal op meerdere schaalniveaus inzetbaar zijn en kan worden gebruikt in discussies of presentaties om die rijkheid te agenderen bij en te tonen aan een uiteenlopend scala aan partijen, variërend van opdrachtgevers, gemeentes en (bodem-)beheerders tot gebruikers, bewoners en anderszins geïnteresseerd publiek.