Landschapsdialoog Lieshoutse Heide

Gezamenlijke heisessies

De Lieshoutse Heide is een groot, open landschap waar intensief agrarisch gebruik, natuurontwikkeling en wonen wedijveren om ruimte. Daar komt nog een functie bij: in de Regionale Energie Strategie is dit landschap aangewezen als kansrijk voor grootschalige duurzame energieopwekking. Is dit passend te krijgen? In een dialoog met bewoners en direct betrokkenen is nagedacht over energielandschappen. Er zijn nog geen concrete oplossingen gevonden, maar er is wel meer vertrouwen ontstaan en de wil om samen verder te denken over de ontwikkelrichting van het gebied.
locatie Laarbeek
project Landschapsdialoog Lieshoutse Heide
team Gemeente Laarbeek, Oog Voor Schoonheid Landschapsarchitectuur, Illustractive
transitie Energie