KRUISBESTUIVEN

Wat kunnen scholen betekenen voor klimaatadaptatie?

Het project Kruisbestuiven wil de gemeente Amsterdam en scholen-koepels verleiden om met tijdelijke en eenvoudige architectonische ingre-pen een klimaat(leer)machine van hun bestaande gebouwen te maken. De basis hiervoor wordt gelegd met een enthousiast netwerk van negen basis-scholen en twee mbo’s in de Indische buurt in Amsterdam Oost. Met Nature Based Solutions, oftewel natuurlijke maatregelen, gaan ze testen wat het beste werkt voor een beter binnen- én buitenklimaat.
Jong geleerd
Een staalkaart laat zien wat de moge-lijkheden zijn, waarbij het ook gaat om experimenten die zich economisch en bouwfysisch nog moeten bewijzen. Per school worden interventies gekozen die haalbaar en passend zijn. De betrok-ken scholen vormen samen een lerend netwerk. Gaandeweg kunnen effecten vergeleken worden en is er niet alleen kruisbestuiving tussen de scholen onderling, maar ook tussen school en buurt. Met dit project wordt kennis opge-daan over verduurzamingsingrepen in de stad en wordt klimaatmitigatie tegelijker-tijd geïntegreerd in het lesprogramma. Jonge kinderen worden meegenomen in de noodzaak en vanzelfsprekendheid van verduurzamen en de schoolgebou-wen worden een aanjager voor meer.

‘Door te leren in en van een klimaatmachine kun je verduurzamen vanzelfsprekend maken’

locatie Amsterdam
project Kruisbestuiven
team Clubhaus Architecten, gemeente Amsterdam, Diversiteitsland, Hogeschool van Amsterdam/Buurtcampus Oost
transitie Water en klimaat, Maatschappij