Kookboek dat mensen beweegt

Royal HaskoningDHV wil in naoorlogse wijken de aandacht voor actievere vormen van mobiliteit vergroten omdat dit goed is voor de luchtkwaliteit en ons welzijn. Welke interventies zijn er mogelijk?
Volgens de principes van tactical urbanism gaat Royal HaskoningDHV, samen met stichting JOGG en de gemeente Zwolle in Holtenbroek – een naoorlogse wijk in Zwolle – een aantal interventies testen die de actieve mobiliteit, van met name kinderen, kunnen bevorderen. Het doel hiervan is antwoord te krijgen op de vraag of tactical urbanism in naoorlogse wijken kan worden ingezet om naast actieve mobiliteit ook de sociale cohesie en het welzijn te bevorderen.

Voor de doelgroep van beleidsmakers en ontwerpers wil het team praktische richtlijnen formuleren op basis waarvan het welzijn in naoorlogse wijken kan worden verbeterd. Voor de doelgroep van bewoners en overige gebruikers van de openbare ruimte in naoorlogse wijken worden met behulp van tactical urbanism ingrepen gedaan in de leefomgeving. Onderzocht kan worden of en hoe dit de sociale cohesie, de gezondheid en het welzijn verbetert. Aan de ingrepen kan een permanent karakter worden gegeven.

De resultaten worden via klankbordsessies met de wijkmanager, stedenbouwkundige van de gemeente, de manager gezonde stad en de adviseur beweegvriendelijke omgeving van JOGG verspreid onder beleidsmedewerkers en professionals via het JOGG-werknet. De resultaten worden ook gedeeld met het initiatief Rechtvaardige straat, er wordt een videoreportage gemaakt over de tactical urbanism-interventies en samen met JOGG en de gemeente worden podia en platforms als Programma Stedelijke Transformaties en Dag van de ontwerpkracht benaderd.