Koele Plekken in de Rotterdamse Buitenruimte

Verkoelende toolbox voor een oververhitte stad

Hitte is een van de urgente Rotterdamse klimaatopgaven. Vooral in het centrum en de oude stadswijken neemt het 'urban heat island effect' toe. Hoe kan verkoeling een integraal onderdeel worden van de stadvernieuwing?
Een kansrijke maatregel is het creëren van schaduwrijke en koele openbare verblijfsplekken. De door Defacto ontwikkelde Potentiekaart Koele Plekken 2030 en bijbehorende toolbox maakt het vanzelfsprekender om de ontwikkeling van koele verblijfsplekken op te nemen in inrichtingsprojecten en wijkaanpakken. Zo kunnen de maatregelen een integraal onderdeel worden van stedelijke (her)inrichting.
locatie Rotterdam
project Koele Plekken in de Rotterdamse Buitenruimte
team Defacto Stedenbouw, gemeente Rotterdam
transitie Water en klimaat, Stad en dorp