HUBs in het toekomstige Beurskwartier

Logistiek en (deel)mobiliteit in één hub

In steeds meer gebiedsontwikkelingen ligt de nadruk op autoluw. Hoe regel je logistiek en (deel) mobiliteit in een autoluw maar zeer dichtbebouwd gebied als het Utrechts Beurskwartier?
Dit project doet een voorstel om beide te combineren in één hub. Met een varianten onderzoek is achterhaald welke indeling en organisatie van functies wel of niet ruimte efficiënt werken en bijdragen aan een hoogwaardige leefomgeving. De meest innovatieve variant is een flexibele hub waarin logistiek, deelauto’s, fietsparkeren en afvalinzameling een plek hebben. De hub dient als servicecenter en ontmoetingsplek voor de buurt.
locatie Utrecht
project HUBs in het toekomstige Beurskwartier
team Gemeente Utrecht en Movares
transitie Mobiliteit, Stad en dorp