HMC2

HMC-terreinen beter verbinden met stad en land

Terreinen met bedrijven in een Hoge Milieu Categorie (HMC4.1 of hoger) zijn onmisbaar, maar ook onmixbaar met gevoelige functies als wonen. Binnenstedelijke HMC-bedrijventerreinen staan vanwege de milieucontouren vaak op gespannen voet met ambities voor de verdichting van de stad. En buitenstedelijke industrieterreinen zijn vaak grote ontoegankelijke gebieden zonder enige verblijfskwaliteit. Wat kun je doen om deze werklocaties te intensiveren en beter te verbinden met de stad en het landschap?
1. Binnenstedelijk: clusteren en openstellen
Deze strategie betreft het clusteren van HMC-bedrijvigheid op een bepaald deel van het gebied, waardoor milieuhindercontouren verminderd kunnen worden. Door bijvoorbeeld de ontsluiting te verleggen naar een route die niet langs woongebied gaat, wordt de overlast door logistiek verminderd. Met ingrepen als groene randen, het verwijderen van barrières en het verbeteren van de openbare ruimte wordt het terrein meer een onderdeel van de omgeving.

2. Buitenstedelijk: inpassen en verzwaren
Op buitenstedelijke industrieterreinen wordt de grond vaak extensief gebruikt. Hier wordt gewerkt met de strategie van inpassen in het landschap en verzwaren waar mogelijk: enerzijds meer bedrijven op hetzelfde oppervlak en anderzijds de landschappelijke kwaliteiten die buiten het terrein aanwezig zijn, doortrekken in de openbare ruimte.
locatie Zuid-Holland
project HMC2
team BURA urbanism, Stec Groep, provincie Zuid-Holland
transitie Bedrijventerreinen, Stad en dorp, Natuur