Het Floragebied

Meer water en groen rond de veiling

Op en rond het veilingterrein van Royal FloraHolland komt dankzij nieuwe technologie ruimte vrij voor meer dan logistiek rond de bloemenoverslag. Er wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe mix van bedrijvigheid, research & development en wonen, waarin meteen meer ruimte is voor een natuurlijker watersysteem. LUZ architecten en de TU Delft ontwikkelden een strategie waarin opvalt dat klimaatadaptatie hier niet wordt gezocht in een fijnmazige verweving van gebouwen en natuur, maar in een duidelijke scheiding tussen die twee. Door de bebouwing te clusteren en zo compact mogelijk te maken, ontstaat een riante tussenruimte die in te zetten is voor natuur en water.
Door het gebouwde programma te clusteren in bouwvelden profiteren de verschillende onderdelen van elkaars constructie. Robuuste groenblauwe structuren naast de bouwvelden leveren door hun maat, open bodem en diversiteit optimaal ecosysteemdiensten.
locatie Westland
project Het Floragebied
team LUZ architecten, TU Delft, gemeente Westland
transitie Bedrijventerreinen, Water en klimaat