Het Energieknooppunt als verdienmodel voor buurtschap Notter-Zuna

Notter-Zuna: energieknooppunt als vliegwiel voor meer

In het Overijsselse buurtschap Notter- Zuna hebben bewoners, ondernemers en boeren een gebiedscoöperatie opgericht om zelf energie op te gaan wekken. Maar de zelf opgewekte stroom blijkt op piekmomenten niet aan het net geleverd te kunnen worden: er is netcongestie. De oplossing werd gevonden in lokale energieknooppunten: plekken waar batterijen komen te staan, waterstof kan worden geproduceerd, maar ook een biomassacentrale kan worden ingericht voor het landbouwafval van de boeren.
Het energieknooppunt biedt meekoppelkansen voor het hele gebied. De waterbuffer die nodig is als warmtewisselaar voorziet dit droge gebied van irrigatiemogelijkheden en fungeert tegelijkertijd als recreatieplas, waarmee de lokale gemeenschap nieuwe verdienmodellen kan ontwikkelen.
locatie Wierden
project Het energieknooppunt als verdienmodel voor buurtschap Notter-Zuna
team H+N+S Landschapsarchitecten, Coöperatie Notter-Zuna, Waterstofgroep Nederland, Vitens
transitie Energie