Hervinden van de synergie tussen boven- en ondergrond op bedrijventerreinen binnen de provincie Overijssel

OD205 ziet dat het terugbrengen van bodem- en watersystemen (abiotische systemen) bij bestaande bedrijventerreinen nog nauwelijks wordt aangepakt. Efficiëntie is bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen in het verleden een kernbegrip geweest.
OD205 ziet dat hierdoor verschillende problemen zijn ontstaan: zo zijn bedrijventerreinen niet bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering, hebben ze geen relatie met hun omgeving en vormen ze een barrière tussen stad en land. Het onderzoek is gericht op de provincie Overijssel. Hier liggen in de diverse landschapssystemen concrete opgaves op bestaande bedrijventerreinen. OD205 bundelt hiervoor de krachten met de provincie Overijssel, Stichting Samen Klimaatbestendig en lokale gebiedspartijen rondom vier geselecteerde bedrijventerreinen (Kampen, Zwolle, Dedemsvaart en Enschede) met elk een (her-)ontwikkelingsopgave. Via ateliersessies en onderzoek ontwikkelen de partners een begrijpelijke en toepasbare ontwerpmethode in de vorm van een beslisboom. Deze maakt inzichtelijk wat het effect is van het denken vanuit het abiotische systeem. Hierin kan men dit lokale systeem koppelen aan de bovengrondse wensen voor het bedrijventerrein en zien welke maatregelen het best tot hun recht komen op een specifieke locatie. Op de vier locaties zal de beslisboom worden getest en geperfectioneerd, met als resultaat een globale gebiedsvisie per locatie. Daarnaast publiceren zij een manifest waarmee de noodzaak en meerwaarde van het handelen vanuit het ondergrondse systeem wordt geagendeerd.