Haalbaar en betaalbaar

Volgens ontwerpend onderzoeksbureau BRIGHT komt de schaarse openbare ruimte in de stad steeds meer onder druk te staan door onder andere de verdichting, verduurzaming, vergroening en klimaatverandering. De openbare ruimte moet ruimte bieden aan de ondergrondse infrastructuur van de water-, energie- en communicatievoorziening, mobiliteit, het publieke leven, maar bijvoorbeeld ook aan biodiversiteit en bodemleven.
Er is volgens BRIGHT sprake van versnipperd eigendom, en daarmee van een strijd tussen allerlei individuele en collectieve belangen, waardoor integraal werken aan de openbare ruimte, zowel boven als onder de grond, wordt bemoeilijkt. Daarom wil het team van BRIGHT, aangevuld met de gemeente Tilburg, Invest-NL en AT Osborne, in eerste instantie al die eigendommen, belangen en waarden, alsmede de factor tijd, in kaart brengen. Vervolgens worden de ruimtelijke mogelijkheden van een revolverend fonds onderzocht voor drie referentiestraten, waarvan tenminste één Tilburgse straat. Tijdens de workshops, die als onderdeel van het onderzoek zijn gepland, zal ook de Citydeal Openbare Ruimte worden uitgenodigd. Tot slot wil men de theoretische bevindingen van een revolverend fonds testen op andere plekken in Nederland en de resultaten delen via een publicatie of een publiek programma. Ook zouden de resultaten door Invest-NL kunnen worden benut om daadwerkelijk een businesscase op te zetten.