Groeipijn in de groeikern

Veel groeikernen hebben een besloten, introvert karakter en zijn voor hun ontsluiting volledig afhankelijk geworden van de auto. Studio Pallesh onderzoekt of de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van dit soort groeikernen kan verbeteren.
Het onderzoek van Studio Pallesh is gericht op de woonwijk Overbos, een groeikern in de gemeente Haarlemmermeer. Het ontwerpteam wil de aanstaande mobiliteitstransitie benutten om de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van Overbos te verbeteren. Samen met PosadMaxwan bouwt Studio Pallesh voort op het ontwerpend onderzoek dat zij in het kader van de Open Oproep Anders werken aan wonen hebben opgezet. Top-down data-analyses worden gecombineerd met participatief bottom-up ontwerpend onderzoek tot een transitiepad om zowel te komen tot strategieën op een hoger schaalniveau als lokale noden in de wijk inzichtelijk te maken.

De resultaten en lessen van deze integrale werkwijze wil het ontwerpteam bundelen in een handboek voor de mobiliteitstransitie van groeikernen vanuit het perspectief van brede welvaart. Het activeren van het bestaande netwerk van bewoners in Overbos, dat in participatieve sessies reflecteert op het ontwerpend onderzoek, zien de ontwerpers ook als een resultaat van het project. Tot slot wordt er in samenwerking met het Wijkcentrum de Boskern een groeiende en doorlopende expositie opgebouwd en worden bevindingen gedeeld via een online webinar. Overige samenwerkingspartners binnen het project zijn onder andere Podium voor Architectuur, Ymere en Wijkraad Overbos.

afbeelding beeldbank Noord Hollands Archief