Green Skyline Toolbox

Stedelijk groen op de best mogelijke manier

Stedelijk groen is een vitaal onderdeel van leefbare steden en voorziet in een scala aan ecologische, economische en sociale behoeften. Welke processen maken groen tot een gezond onderdeel van onze steden? Hoe kunnen beleidsmakers, gezondheidsspecialisten, omgevingstechnologen en ontwerpers samen op gezondheid sturen tijdens het ontwerp?
Dit team werkt aan de Green Skyline Toolbox, om handvatten te bieden voor het plannen van stedelijk groen. Deze laat in implementatieprincipes en ontwerpsjablonen zien hoe groen op de best mogelijke manier geïntegreerd kan worden in verdichtende steden. De toolkit wordt onderdeel van een online platform, waar kennis opgehaald en uitgewisseld kan worden.
locatie Den Haag, Zoetermeer
project Green Skyline Toolbox
team Scape Foundation, Gemente Den Haag, gemeente Zoetermeer, GGD Haaglanden, Wageningen Research, RIVM
transitie Natuur, Stad en dorp