Geworteld bouwen in West-Brabant

Studio Marco Vermeulen ziet de druk op het Nederlandse landschap alsmaar toenemen. Hoge productiedoelstellingen hebben een negatieve impact op de biodiversiteit en de gevolgen van klimaatverandering vragen om immense landschappelijke ingrepen. Daarbovenop komt een woningbouwopgave die deels ook in het buitengebied zal landen.
Kan de woningbouwopgave als hefboom fungeren om een deel van het buitengebied te transformeren tot een woonlandschap dat naast voedsel- en grondstoffenteelt ook waardevol is door ‘groenblauwe’ diensten te leveren? Het project Geworteld bouwen schetst een toekomstbeeld waarbij het regionale landschap de leverancier wordt van materialen voor de lokale bouwopgave op een manier die de bodem en de natuurlijke systemen versterkt en het (woon)landschap aantrekkelijker en meer divers maakt. Vanuit de bodem en het watersysteem in het gebied tussen Breda, Etten-Leur en Moerdijk, onderzoekt Studio Marco Vermeulen de mogelijkheden voor de productie van natuurlijke bouwmaterialen en de worteling van de woonopgave die worden vertaald naar de realisatie van vijftig woningen in de Markzoom, Zevenbergen, en een locatie in Haansberg (Etten-Leur) waar circa duizend woningen worden gerealiseerd. Het beoogde resultaat is inzicht in de ‘lokale materiaalketen’, wat resulteert in een ruimtelijke toepassing op het niveau van stedenbouw, landschap en architectuur. Studio Marco Vermeulen werkt in de zoektocht naar een nieuwe balans tussen verstedelijking, landbouw en landschapsontwikkeling samen met de gemeenten Breda, Moerdijk (Zevenbergen) en Etten-Leur, Staatsbosbeheer, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Vereniging Deltametropool, Waterschap Brabantse Delta, de regionale ZLTO en de NEPROM