Generatiedenken voor gebiedsgericht waterbewustzijn

Gebiedsgericht generatiedenken laat sprengenbeken herleven

Sprengenbeken op de Veluwe zijn een erfenis van de papierindustrie. Via deze door mensen gegraven beken werd schoon bronwater naar de dorpen vervoerd; door aangebrachte hoogteverschillen ontstond voldoende verval om papiermolens aan te drijven. Ooit vormden de beken de economische motor van veel dorpen, maar de meeste zijn in onbruik geraakt. Ze zijn gedeeltelijk overkluisd en vervullen alleen nog een functie in het afvoeren van overtollig regenwater. Veel beken staan doorgaans droog, de kennis over het systeem en de relatie met het dorp verdwijnt. Welke kansen biedt een nieuw leven voor het sprengenbekensysteem?
Het herstellen van de ‘blauwe draad’ van het Voorsterbeeksysteem rondom Loenen doet zowel het landschap als de gemeenschap goed: door de beken weer watervoerend te maken, kunnen ze niet alleen een rol gaan spelen in klimaatadaptatie, maar ook het gevoel van trots en eigenaarschap terugbrengen, en daarmee meer zorg voor het landschap. Het ontwerpteam is daarover met verschillende generaties bewoners in gesprek gegaan. De oudere generatie, die het systeem door en door kent, keek in eerste instantie terug op de historische rol van water in Loenen. Daarna is door de jongere generatie (schoolkinderen) een droombeeld geschetst voor de toekomst. Tot slot zijn beide generaties met elkaar in gesprek gegaan om ruimtelijke bouwstenen te ontwikkelen voor een gebiedsgerichte aanpak. Het team noemt dit ‘generatiedenken’, geïnspireerd op het boek ‘De Goede Voorouder’ van cultuurhistoricus Roman Krznaric.
locatie Loenen
project Generatiedenken voor gebiedsgericht waterbewustzijn
team Witteveen+Bos, waterschap Vallei & Veluwe
transitie Water en klimaat