Gebiedsvisie duurzaam Oostelbeers

Visie voor de dorpsrand van Oostelbeers

In en rond het dorp Oostelbeers wordt gezocht naar ruimte voor woningbouw. Tegelijkertijd wordt behoud van de dorpse sfeer, de openheid en het kleinschalig cultuurlandschap nagestreefd. De droom van de inwoners is om het dorp uit te kunnen wandelen via natuurpaden en oude historische structuren.
In de zuidoostelijke dorpsrand ligt de kans om de ruimtelijke, economische en maatschappelijke kansen voor het dorp te bundelen in één plan dat woningbouw, landschapsherstel, versterking van natuurwaarden, klimaatadaptatie en recreatie combineert. Dit team heeft hier in samenwerking met grondeigenaren, de dorpsraad en overige betrokkenen een breed gedragen gebiedsvisie voor ontwikkeld.
locatie Oostelbeers
project Gebiedsvisie duurzaam Oostelbeers
team Dorpsraad Oostelbeers, werkgroep Duurzaam Oostelbeers, Orbis, LOS stadomland
transitie Stad en dorp