Gebiedstransitie 2.0

Overbruggende bouwstenen voor gebiedsproces

Het stroomgebied van de Limburgse Aa kent grotendeels een agrarische functie. Het pilotgebied staat voor meerdere maatschappelijke opgaven, mede in relatie tot natuurgebied De Groote Peel. Om het gebied toekomstbestendig in te richten worden bouwstenen aangedragen voor het oplossen van actuele gebiedsopgaven.
In het stroomgebied van de Limburgse Aa spelen tal van opgaven zoals de aanpak van wateroverlast en droogte, de transitie van de landbouw en veeteelt, of het verbeteren van de bereikbaarheid. Tegelijkertijd liggen er grote kansen voor een duurzaam gebruik van het gebied. Beseffende dat een gebiedsgerichte aanpak een doorlooptijd van tien tot vijftien jaar kent, is in eerste instantie gekozen voor het verkleinen van de kloof tussen overheid en ondernemers/bewoners. Er zijn thematische bouwstenen ontwikkeld om de onderlinge afstand te overbruggen en het gebiedsproces in gang te zetten.
locatie Nederweert
project Gebiedstransitie 2.0
team Gemeente Nederweert, Bureau Verbeek, PiO Weerterland
transitie Landbouw, Water en klimaat, Stad en dorp