Gebiedsproces ‘De agrarische enclave van de toekomst’

Toekomstscenario’s voor Uddel

In een open proces met de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden is in dit project gezocht naar duurzamere scenario’s die het productielandschap en de agrarische bedrijven nieuw leven inblazen.
Het dorp Uddel, midden op de Veluwe bij Apeldoorn, is een landelijk centrum van kalvermesterijen. Ooit was dit een innovatieve en geschikte functie op de arme zandgronden. Nu ligt deze onder vuur en wordt er relatief weinig inkomen mee gegenereerd. Door het steeds kleiner wordende perspectief worstelen veel boeren met de vraag: stoppen, nevenactiviteiten ontwikkelen of verduurzamen? Op basis van ateliers zijn drie gebiedsscenario’s opgesteld, die de landschappelijke positie van Uddel, haar sterke gemeenschap en hun ondernemersgeest benutten. De mogelijkheden voor Uddel: woningen bouwen om het dorp vitaal te houden, de veehouderij innoveren en clusteren om stikstofneerslag te verminderen en de natuur herstellen op gronden die vrijkomen door die clustering.
locatie Uddel
project Gebiedsproces ‘De agrarische enclave van de toekomst’
team gemeente Apeldoorn, Smartland Landscape Architects
transitie Landbouw