Gebiedsatelier WZVL

Verbindende experimenten in Euregiotuinen

Gebiedsatelier West-Zeeuws-Vlaanderen (WZVL) is het denkmodel voor de revitalisering van de Euregiotuinen te Oostburg. De kern van het atelier is het paviljoen van architect Thomas Rau, waar bezoekers, programma’s en kennis samenkomen.
Gebiedsatelier West-Zeeuws-Vlaanderen werkt aan toekomstvisies voor een regio die kampt met krimp, een krappe woningmarkt, maar natuurlijk ook met klimaatverandering. Zo moet de traditionele landbouw hier in de toekomst gaan inzetten op klimaatadaptieve gewassen. Om uit te zoeken welke kansen er liggen, worden het terrein en paviljoen van de leegstaande Euregiotuinen in Oostburg gebruikt als laboratorium, waar ook verschillende opleidingen aan zijn gekoppeld. Hier worden nieuwe teelten getest, nieuwe bio-based bouwmaterialen ontwikkeld en ontstaat de sociale samenhang die nodig is voor een duurzamere toekomst van de regio.
locatie Oostburg
project Gebiedsatelier
West-Zeeuws-Vlaanderen
team KETTER&Co, provincie Zeeland, Van Damme Recreatie
transitie Grondstof- en materiaalstromen