Esch Water Speaks

Hoe kan de stad zich voorbereiden op de waterstanden van de toekomst?

Wat gebeurt er als het water een duidelijker stem krijgt in de Rotterdamse wijk De Esch langs de Nieuwe Maas? Van de drie geschetste scenario’s die het stijgende water in toenemende mate toelaten, breekt de Vloeibare stad het meest met de traditionele strijd tegen het water: een halfopen Rijn-Maasmonding zorgt ervoor dat De Esch een gebied wordt dat meebeweegt, waar verschillende leefmilieus ontstaan op eilanden in de ondiepe Maas.
In het toekomstperspectief Vloeibare Stad verdragen getijdenoevers de overstromingen en remmen de waterstroom waardoor hogere delen bewoonbaar blijven. Het waterbedrijf en karakteristieke gebouwen blijven behouden, maar nieuwe gebouwen in het gebied zullen tegen hoog water moeten kunnen. Ook moet het havencomplex aangepast worden. De Nieuwe Maas wordt ondiep omdat men stopt met baggeren. De natuurlijk aangevoerde sedimenten zorgen ervoor dat er bij extreem hoogwater minder zeewater het land binnenkomt, waardoor het achterland beter beschermd is.
locatie Rotterdam
project Esch Water Speaks
team MUST stedebouw, gemeente Rotterdam
transitie Water en klimaat, Stad en dorp