Energieke Bollenstreek

Ontwerp- en adviesbureau Generation Energy onderzoekt de mogelijkheden van het verbinden van de energie- en landbouwtransitie in Zuid-Hollandse Bollenstreek. In de Bollenstreek spelen volgens Generation.Energy vijf opgaven: water, biodiversiteit, bollenteelt, landschapsidentiteit en toerisme, en energie.
In de eerste fase van het project zijn de opgaven geanalyseerd. Ook zijn per thema richtingen gedestilleerd en zo’n veertig ruimtelijke ingrepen (bouwstenen) ontwikkeld. Elke bouwsteen draagt bij aan de verduurzaming van de bollenstreek en reageert op één of meerdere uitdagingen. Tot slot is een knelpuntenkaart van het gebied gemaakt, waarin deze uitdagingen over elkaar zijn gelegd. Op basis van onder andere deze kaart worden per landschapstype (duingebied, bollenvelden, overgang van bebouwde kom naar het landschap en landgoederen) twee locaties geselecteerd waar de aanvragers onderzoeken hoe de bouwstenen kunnen worden gecombineerd tot landschappen met een grote ruimtelijke kwaliteit. Via ontwerpsessies en gesprekken met lokale stakeholders en experts en partners worden met deze bouwstenen op drie verschillende schaalniveaus (ooghoogte, locatie en regio/systeem) ontwerpvoorstellen gedaan die kunnen worden gebruikt als inspiratie voor beleid, gebiedsprocessen en energieprojecten. Betrokken experts zijn onder meer LTO Noord en Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek Partners zijn onder andere het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Regio Holland Rijnland en de deelnemende gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse Teylingen en Katwijk.