Een onvoltooid project – Ontwerpend onderzoek groeikernen

Kan het onbenutte potentieel van de jaren zeventig ingezet worden voor een betere toekomst?

Spijkenisse, Zoetermeer en Purmerend zijn voormalige groeikernen, die na een halve eeuw nog steeds niet alle ambities uit de begintijd hebben waargemaakt, maar al wel weer problemen vertonen. De structuur en de architectuur spreken woningzoekenden tegenwoordig minder aan: de bouw uit de jaren 70 en 80 heeft naast herkenbaarheid ook nadelen. Het vele groen is slecht onderhouden en de openbare ruimte is steeds verder versteend. Daar komt bij dat deze wijken een relatief groot aandeel sociale woningbouw bevatten. Dat maakt het lastig om binnen de wijk wooncarrière te maken, maar levert ook andere, meer sociale uitdagingen op, waardoor mensen die het zich kunnen veroorloven naar andere wijken vertrekken. Wat kan het tij hier keren?
Dit team, bijeengebracht door het International New Town Institute, ging onder de noemer van ‘sociaalecologische herdefinitie’ aan het werk en genereerde in een reeks ‘New Town Labs’ in drie voorbeeldwijken oplossingen en ideeën. Bijvoorbeeld het herinrichten van wijkontsluitingswegen om voetgangers en fietsers meer ruimte te geven, het versterken van centrumfuncties, het toevoegen van woningen voor senioren, alleenstaanden, jongeren en starters om het woningaanbod gevarieerder te maken, of het verduurzamen en opwaarderen van bestaande woningen. Dit alles met het doel de kwaliteit, diversiteit en demografische balans van de wijken te verbeteren. De lessen uit het onderzoek zijn voor alle voormalige groeikernen van belang en zullen worden gebundeld in een publicatie.
locatie Spijkenisse, Purmerend, Zoetermeer
project Een onvoltooid project – Ontwerpend Onderzoek Groeikernen
team International New Town Institute (INTI), gemeente Nissewaard, gemeente Purmerend, gemeente Zoetermeer, MLA+, Shift