Een nieuw jasje voor de Noordoostpolder

Doorontwikkeling van een visionair polderlandschap

De Noordoostpolder is een bijzonder historisch landschap, ontstaan na de drooglegging in 1942 en ingericht volgens een modernistische, heldere visie op de ideale maatschappij en de landbouw. Maar de landbouw verandert, en boeren hebben meer ruimte nodig doordat zij naast landbouwproductie ook producten wassen, opslaan en verpakken. Veel erven verdubbelen, en er komen steeds meer schuren. Daardoor past het modernistische landschapsplan niet langer en groeit de polder uit zijn maatpak. Kunnen we een nieuw maatpak ontwerpen dat meegroeit met de ontwikkelingen?
Om de mogelijkheden voor de Noordoostpolder te onderzoeken, zijn drie uiteenlopende ontwikkelmodellen geschetst. Model ‘het Agromonument’ houdt vast aan de oorspronkelijke opzet. Model ‘Doorpionieren’ labelt de polder als experimenteergebied. En model ‘Nieuw raamwerk’ voorziet een nieuwe inrichting op basis van bodemkwaliteit. Uit de modellen zijn tien ontwerp principes afgeleid die tot een toekomstbestendig maatpak kunnen leiden. Op grote lijnen pleiten die voor doorontwikkeling op basis van bestaande waarden; het elegante ontwerp uit het verleden blijft de onderlegger, maar ondertussen kunnen de erven binnen de bestaande ruimtelijk kaders groeien, moderniseren en de transitie doormaken.
locatie Noordoostpolder
project Een nieuw jasje voor de Noordoostpolder
team Provincie Flevoland, Flux landscape architecture
transitie Landbouw