Een circulaire impuls aan de openbare ruimte in naoorlogse wijken

Hoe geef je de openbare ruimte een kleinere ecologische voetafdruk?

De aanleg van de openbare ruimte veroorzaakt een groot deel van de ecologische voetafdruk van veel gemeenten. Vooral in naoorlogse buurten met veel verharding van asfalt en beton – de twee materialen met de grootste milieu-impact. Omdat in veel van deze wijken de ondergrondse infrastructuur aangepakt moet worden, doen zich hier kansen voor de openbare ruimte aantrekkelijker te maken. Hoe kunnen we de kwaliteit van de openbare ruimte in naoorlogse buurten verbeteren met circulariteit als leidende transitie?
Het team heeft vijf kenmerkende profielen in de wijk uitgekozen: de verkeersader, de brede woonstraat, de smalle woonstraat, het schoolplein en de groenzone. Hier zijn ontwerpprincipes voor opgesteld die aanknopingspunten bieden voor transformatie; het doel is de wijk een circulaire impuls te geven en tegelijkertijd aantrekkelijker, veiliger en klimaatadaptiever te maken. Er is ook onderzoek gedaan naar de milieu-impact van de aanpassingen, die kunnen worden ingedeeld in drie categorieën: verminderen, heraanleggen met gebruikte materialen en innoveren. Deze drie zouden ertoe kunnen leiden dat gemeentes de komende decennia geen nieuw materiaal hoeven aan te schaffen; door de principes van Reduce, Reuse en Recycle toe te passen kunnen zij vooruit met wat er al is.
locatie Leiden
project Een circulaire impuls aan de openbare ruimte in naoorlogse wijken
team PosadMaxwan, gemeente Leiden, W/E adviseurs, Superuse Studios, Other Spheres
transitie Stad en dorp