Ecohof Noorderveer

Naar een gesloten waterkringloop

Ecohof Noorderveer is een CPO- project dat een schoolgebouw uit 1954 omvormt tot 23 duurzame sociale huurwoningen, die klimaatadaptief worden gebouwd. Het project heeft de ambitie om niet alleen energie-neutraal, maar ook hitteneutraal, waterneutraal, circulair en sociaal te worden. Dit ontwerpend onderzoek verkent het watersysteem, waarbij de onderliggende vraag is: lukt het om al het water dat het uitbundige groen in dit complex straks nodig heeft hier te bufferen?
De tuin als watermachine
Het regenwater wordt vanaf de straat en de daken naar de binnentuin geleid, waar het door planten wordt gezuiverd en naar een diepliggende waterlaag op -10 tot -16,5m wordt geleid. Daar kan het water bewaard worden voor tijden van droogte, maar ook om de toiletten mee door te spoelen. Uit berekeningen blijkt dat de hoeveelheid te bergen water overeenkomt met de hoeveelheid die nodig is voor onderhoud van de intensieve beplanting. Dat is goed nieuws, want de ecosysteemdiensten zoals hittereductie, luchtzuivering en biodiversiteit zijn nauw verbonden aan het groen in het complex.
locatie Zaanstad
project Ecohof Noorderveer
team Ecohof Noorderveer, gemeente Zaanstad, STAcHE ARCHITECT
transitie Water en klimaat